top of page
Modern Building

Toimitilajohtamisen yhdistys

IFMA Finland ry 

 

IFMA Finland ry on suomalainen toimitilajohtamisen yhdistys, jonka tavoitteena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa, kehittää toimitilaympäristöä ja -opetusta sekä edistää kotimaisia ja kansainvälisiä suhteita oman alan piirissä tarjoamalla verkostoitumismahdollisuuden ja tietoa alan kehityssuunnista.

 

Tavoitteena on myös kansainvälisten suhteiden edistäminen ja EU-tason vaikuttamistoimenpiteiden viestiminen Suomeen, sekä vaikuttamismahdollisuuksien esille nostaminen Suomessa. 

Tulevat tapahtumat

bottom of page